Małżonkowie lub samotni rodzice mogą dokonać rocznego rozliczenia PIT w sposób preferencyjny. Podatek oblicza się wtedy w podwójnej wysokości od połowy rocznych dochodów – wspólnych małżonków bądź rodzica samotnego.
Uzyskiwanie dochodów w danym roku podatkowym wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Fiskusa interesuje każda zarobiona złotówka. Przepisy podatkowe przewidują bowiem, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (są to m.in. zwolnienia ustawowe dotyczące dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku). Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że płaci go każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów. Wtedy małżonkowie korzystają z preferencyjnego sposobu rozliczeń PIT. Podobne preferencje ustawodawca przewidział dla samotnych rodziców.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązku złożenia wniosku przez małżonków, którzy chcą dokonać preferencyjnego rozliczenia podatku

Możliwości preferencyjnego rozliczenia po śmierci małżonka

Korzyści dla samotnych rodziców wynikających z preferencyjnego rozliczenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Małżonkowie i samotni rodzice skorzystają z preferencji w PIT.

Sprawdź również odpowiedzi na pytania:

Czy konkubinat da prawo do preferencji

Czy brak przychodów objętych ryczałtem pozwoli na wspólny PIT