Rozmawiamy z MAŁGORZATĄ BRZOZĄ, z Izby Skarbowej w Szczecinie - Kończy się akcja rozliczeń za 2009 rok. Jak urzędy skarbowe będą przekazywać 1 proc. podatku wskazany w zeznaniach PIT?

W kwietniu i maju oraz lipcu i sierpniu (w zależności od rodzaju podatku) naczelnicy urzędów skarbowych przekazują kwoty 1 proc. podatku zadeklarowane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dokonują tego na rachunki bankowe zgłoszone przez nie Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Naczelnicy są tu tylko pośrednikami w realizacji zadania MPiPS i działają na podstawie aktualnego wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) publikowanego przez to ministerstwo.

Czy urząd skarbowy powinien przekazać środki z 1 proc. podatku, gdy organizacja pożytku publicznego zniknie z wykazu?