Do końca maja urzędy skarbowe przekażą organizacjom pożytku publicznego 6,8 mln zł z 1 proc. podatku, wskazanego w PIT-28. Z pozostałych zeznań pieniądze będą przekazywane w lipcu i sierpniu.
Urzędy skarbowe od początku kwietnia rozpoczęły przekazywanie 1 proc. podatku za 2009 rok dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Obecnie potrzebujący otrzymują kwoty zadeklarowane w PIT-28, składanych w tym roku do 1 lutego. Resort finansów podaje, że do końca maja 6 866 832 zł zasili konta OPP.
– Pieniądze zostaną przekazane w ustawowym terminie – zapewnia Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów.
Kolejne transze z pozostałych zeznań, czyli z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 będą przekazywane w lipcu i sierpniu.
– Podatnicy mogą wskazać odbiorcę 1 proc. jeszcze przez dwa miesiące od upływu terminu na złożenie zeznania – 30 kwietnia. Dlatego urzędy skarbowe czekają na korekty do końca czerwca, by od 1 lipca zacząć przekazywać pieniądze – wyjaśnia Andrzej Parafianowicz.
Przypomnijmy, że podatnicy od 2004 roku mogą decydować o tym, gdzie trafi 1 proc. ich podatku. Na początku procedura ta była skomplikowana. Należało samodzielnie wpłacić pieniądze na poczcie lub w banku, aby następnie taką wpłatę wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Ta procedura nie sprzyjała wsparciu OPP. Przykładowo z zeznań za 2003 rok do organizacji wpłynęło zaledwie 10,3 mln zł. Suma ta jednak co roku powiększała się. W kolejnych latach było to odpowiednio: za 2004 rok – 41,6 mln zł, za 2005 rok – 62,3 mln zł, za 2006 rok – 105,4 mln zł. Przełomem była zmiana procedury przekazywania 1 proc. podatku w 2008 roku, kiedy przekazywaniem pieniędzy zajął się naczelnik urzędu skarbowego. Od tego momentu wystarczy wpisać w zeznaniu nazwę organizacji, jej numer KRS i kwotę do przekazania. Wtedy też organizacje otrzymały po raz pierwszy rekordową kwotę ponad 290 mln zł z rozliczenia za 2007 rok.
380 mln zł otrzymały organizacje pożytku publicznego z rozliczenia PIT za 2008 rok