Od 3 października 2006 r. podatnicy mają możliwość złożenia pełnej korekty deklaracji podatkowej za pośrednictwem internetu i systemu e-Poltax, a obecnie za pomocą systemu e-Deklaracje (zastąpił e-Poltax – przyp. red.). Możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną jest jednak w Polsce ciągle nowością. Może się zdarzyć, że w e-deklaracji przesłanej w prawidłowy sposób pojawią się błędy, które zdarzają się także w przypadku tradycyjnej deklaracji w formie papierowej.
1 W jakich sytuacjach podatnicy składający zeznania roczne przez internet muszą złożyć korektę?
2 Jakie błędy mogą pojawić się w e-PIT?
3 Czy w przypadku e-PIT istnieją szczególne zasady dotyczące korygowania zeznań rocznych?
4 Czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przesłanych przez internet bez e-podpisu?
5 Jakie warunki trzeba spełnić, aby złożyć korektę?
6 Czy do korekty zeznania, które podatnik prześle drogą elektroniczną, trzeba dołączyć wyjaśnienie przyczyn korekty?
7 Czy w przypadku korekty zeznania rocznego przesłanej drogą elektroniczną trzeba czekać na urzędowe potwierdzenie odbioru?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć korektę e-PIT za 2009 rok.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.