1 W jakich sytuacjach podatnicy składający zeznania roczne przez internet muszą złożyć korektę?

2 Jakie błędy mogą pojawić się w e-PIT?

3 Czy w przypadku e-PIT istnieją szczególne zasady dotyczące korygowania zeznań rocznych?

4 Czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przesłanych przez internet bez e-podpisu?

5 Jakie warunki trzeba spełnić, aby złożyć korektę?

6 Czy do korekty zeznania, które podatnik prześle drogą elektroniczną, trzeba dołączyć wyjaśnienie przyczyn korekty?

7 Czy w przypadku korekty zeznania rocznego przesłanej drogą elektroniczną trzeba czekać na urzędowe potwierdzenie odbioru?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć korektę e-PIT za 2009 rok.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.