Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem od 2011 roku kolejnych ułatwień w rozliczeniach przez internet dla osób fizycznych. Jak poinformowała DGP Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, rozważania dotyczą m.in. możliwości składania korekt zeznań składanych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia ułatwień dla małżonków, którzy chcieliby przesłać przez internet wspólne rozliczenie. Eksperci podatkowi twierdzą, że obecnie są to bariery, które zniechęcają do rozliczeń elektronicznych.

Systemowe bariery

Jak przyznaje Ernest Frankowski, menedżer z Deloitte, wprawdzie od początku 2010 roku rozszerzono katalog e-deklaracji, które można składać bez e-podpisu (można składać 5 zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39), ale wciąż w pewnych sytuacjach nawet tak uproszczona forma rozliczeń może nie być przyjazna dla podatnika.

Wyjaśnijmy, że korektę zeznania, które podatnik wysłał, przez internet bez e-podpisu można złożyć albo używając e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem (koszt ok. 300 zł), albo wysyłając korektę na formularzu papierowym. Z kolei małżonkowie muszą przed złożeniem wspólnego zeznania przez internet zanieść do urzędu skarbowego (lub wysłać pocztą) papierowe upoważnienie na druku UPL-1.

Zdaniem Ernesta Frankowskiego, usuwanie tych barier wymaga uproszczenia procedur związanych z rozliczeniem z małżonkiem, składaniem korekt zeznań i dalszego rozszerzenia katalogu e-deklaracji niewymagających e-podpisu.