Resort finansów rozważa wprowadzenie uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych przez internet za 2010 rok. Na zmianach mogą skorzystać małżonkowie i fiskus.
Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem od 2011 roku kolejnych ułatwień w rozliczeniach przez internet dla osób fizycznych. Jak poinformowała DGP Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, rozważania dotyczą m.in. możliwości składania korekt zeznań składanych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia ułatwień dla małżonków, którzy chcieliby przesłać przez internet wspólne rozliczenie. Eksperci podatkowi twierdzą, że obecnie są to bariery, które zniechęcają do rozliczeń elektronicznych.

Systemowe bariery

Jak przyznaje Ernest Frankowski, menedżer z Deloitte, wprawdzie od początku 2010 roku rozszerzono katalog e-deklaracji, które można składać bez e-podpisu (można składać 5 zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39), ale wciąż w pewnych sytuacjach nawet tak uproszczona forma rozliczeń może nie być przyjazna dla podatnika.
Wyjaśnijmy, że korektę zeznania, które podatnik wysłał, przez internet bez e-podpisu można złożyć albo używając e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem (koszt ok. 300 zł), albo wysyłając korektę na formularzu papierowym. Z kolei małżonkowie muszą przed złożeniem wspólnego zeznania przez internet zanieść do urzędu skarbowego (lub wysłać pocztą) papierowe upoważnienie na druku UPL-1.
Zdaniem Ernesta Frankowskiego, usuwanie tych barier wymaga uproszczenia procedur związanych z rozliczeniem z małżonkiem, składaniem korekt zeznań i dalszego rozszerzenia katalogu e-deklaracji niewymagających e-podpisu.Zyskają wszyscy

Zdaniem Arkadiusza Kwiecińskiego z biura rachunkowego ARCO, jeśli Ministerstwo wprowadzi powyższe pomysły w życie, będzie to bardzo korzystna zmiana.
– Ideą systemu e-deklaracje jest wyeliminowanie konieczności tradycyjnego kontaktu podatników z fiskusem – przypomina ekspert.
Zyskają na tym wszyscy. Małżonkowie, którzy nie będą mieli dodatkowych wymogów, aby wspólne zeznanie przesłać przez internet, podatnicy, którzy będą potrzebowali złożyć korektę zeznań, a także sam fiskus. System do składania PIT drogą elektroniczną oznacza oszczędności dla urzędów skarbowych. Urzędnicy nie muszą wprowadzać danych ręcznie do komputerów, ponieważ trafiają one bezpośrednio do systemu. Do korzystania z e-PIT zachęcają też same organy podatkowe. Arkadiusz Kwieciński zwraca uwagę, że Izba Skarbowa w Białymstoku zachęca do rozliczeń za 2009 rok przez internet hasłem „Tym razem chcemy, żebyś do nas nie przychodził”.
Jeśli więc resort finansów zdecyduje się na usunięcie tych barier, to zapewne jeszcze więcej podatników skorzysta z e-PIT. Jak duże jest zainteresowanie tą formą rozliczeń, pokazują dane z 11 marca. Wynika z nich, że podatnicy przesłali już ponad 76 tys. zeznań rocznych przez internet, w tym prawie 73 tys. bez e-podpisu. Jeśli ta tendencja się utrzyma, już w marcu może zostać przekroczona granica 100 tys. złożonych e-PIT.