Osoby zamieniające etat na tzw. samozatrudnienie będą mogły wcześniej wybrać podatek liniowy. To skutek nowelizacji ustawy o PIT z 18 marca 2010 r., która łagodzi warunki umożliwiające wybór opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej liniową 19-proc. stawką PIT. Jak tłumaczy Dorota Białas, doradca podatkowy we wrocławskim oddziale Rödl & Partner, obecnie z podatku liniowego nie mogą korzystać osoby przechodzące na samozatrudnienie i zamierzające wykonywać usługi na rzecz pracodawcy, dla którego świadczyły pracę w roku poprzedzającym rok podatkowy lub świadczyły lub świadczą ją w roku bieżącym.

– Zgodnie z nowelizacją ograniczenie w wyborze liniowej stawki podatku będzie dotyczyło wyłącznie osób wykonujących pracę w roku rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej – wyjaśnia Dorota Białas.

Oznacza to, że osoby, które będą chciały zamienić etat na własną działalność, nie będą musiały już czekać ponad rok na liniową stawkę podatku.

Zdaniem Bartosza Matusika, doradcy podatkowego w DLA Piper, Wiater, zmiana jest istotna zarówno dla osób zamierzających przejść na tzw. samozatrudnienie, jak i firm dążących do ograniczenia kosztów pracy.

– Pracownik będzie mógł od 1 stycznia 2011 r. rozwiązać umowę o pracę i w ramach samozatrudnienia wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy, korzystając przy tym z 19-proc. PIT – mówi Bartosz Matusik.

Należy pamiętać, że 19-proc. stawka nadal będzie zarezerwowana wyłącznie do przychodów z działalności gospodarczej. Dlatego, decydując się na świadczenie usług, należy zagwarantować takie warunki ich wykonywania, które będą świadczyły o prowadzeniu działalności gospodarczej.

– Przejście na samozatrudnienie polegające wyłącznie na zmianie umowy, przy niezmienionych faktycznych warunkach wykonywania pracy, będzie wiązało się ze znacznym ryzykiem podatkowym – przestrzega nasz rozmówca.

Choć zmiana jest korzystna dla podatników, nie wydaje się, aby znacząco wzrosła liczba przedsiębiorców opodatkowanych 19-proc. stawką podatku. Wiąże się to ze zmianą skali podatkowej, zgodnie z którą obecnie dochody do wysokości 85 tys. zł są opodatkowane 18-proc. stawką PIT. Ponadto przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym nie ma możliwości skorzystania z ulgi na dzieci, nie może się też rozliczyć wspólnie z małżonkiem.

Nowelizacja ustawy o PIT czeka na podpis prezydenta. Wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.