ZMIANA PRAWA

Zgodnie z obecnymi przepisami przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy wyłączają możliwość opodatkowania podatkiem liniowym w danym roku podatkowym. Przedsiębiorca nie ma prawa do opodatkowania przychodów według 19-proc. stawki, jeśli pochodzą one ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał albo wykonuje w bieżącym roku podatkowym.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT, który zakłada likwidację ograniczenia w stosowaniu stawki liniowej. Oznacza to, że jeżeli pracownik w ciągu roku przechodzi na samozatrudnienie, podatek według skali zapłaci tylko do końca tego roku. Już od następnego roku podatkowego będzie mógł wybrać opodatkowanie według stawki liniowej. Natomiast zgodnie z obecnymi przepisami osoba przechodząca na samozatrudnienie na przykład w marcu 2009 r. dopiero w 2011 roku może skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym.

W ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pozostanie natomiast regulacja uniemożliwiająca zastosowanie podatku liniowego osobom, które chcą współpracować lub współpracują jako przedsiębiorca z obecnym lub byłym pracodawcą w bieżącym roku podatkowym (art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy). Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.