Do podatników świadczących usługi na rzecz byłego pracodawcy w dalszym ciągu mają zastosowanie ograniczenia dotyczące wyboru uproszczonych form opodatkowania.
Zmiana w ustawie o PIT obowiązująca od 20 maja częściowo zlikwidowała ograniczenia w stosowaniu liniowej stawki podatku przez osoby przechodzące na tzw. samozatrudnienie. Nadal nie można stosować liniowego PIT do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z usług świadczonych na rzecz byłego pracodawcy w tym samym roku, w którym podatnik rejestruje jednoosobową działalność gospodarczą. Opodatkowanie w tej formie jest możliwe dopiero od następnego roku.
Dla osób wykonujących na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi, które świadczyły również w ramach stosunku pracy, oznacza konieczność odłożenia decyzji o zmianie formy świadczenia usług na koniec roku podatkowego – tłumaczy Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG.
Zmiana przepisów nie daje podatnikom możliwości zmiany formy rozliczenia w roku bieżącym, tj. 2010. Pozwala jednak dokonać takiej zmiany na podstawie decyzji podjętej, np. w grudniu 2010 r., ze skutkiem już od początku kolejnego roku podatkowego.
– Z tego punktu widzenia pozostawienie ograniczenia w wyborze liniowego PIT wydaje się niezrozumiałe – mówi Grzegorz Grochowina.
Ograniczenie ma zapobiegać sytuacjom, w których przejście na samozatrudnienie nie prowadzi w rzeczywistości do zmiany charakteru stosunków pomiędzy byłym pracodawcą a pracownikiem, a jest jedynie zabiegiem mającym na celu obejście prawa podatkowego, gdy umowa o pracę podatnika była tożsama z treściami i obowiązkami stron co aktualna umowa o współpracę.
– W takich warunkach ograniczenie możliwości stosowania liniowej stawki PIT jest jednak niepotrzebne, gdyż wymagany przez ustawodawcę okres karencji nie zmieni sytuacji samozatrudnionego, który faktycznie wykonuje czynności odpowiadające charakterem stosunkowi pracy – uważa Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
Taka osoba i tak nie ma prawa do stosowania liniowej stawki podatku, a jej wynagrodzenie powinno być opodatkowane na zasadach ogólnych, jak dochody ze stosunku pracy.