Podatnik, który pomylił się przy wypełnianiu zeznania rocznego, może złożyć jego poprawioną wersję. Będzie to korekta zeznania. Należy też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Czy złożona korekta anuluje stare zeznanie

Podatnik pomylił się w wypełnianiu rocznego PIT-37. Chce złożyć korektę. Czy musi wypełnić jeszcze raz PIT-37?

Czy przy nadpłacie ważna jest data złożenia korekty

W styczniu 2010 r. podatnik złożył PIT-37 z wykazaną nadpłatą w wysokości 800 zł. Teraz jednak podatnik złożył korektę, w której nadpłata wynosi 1 tys. zł. Czy dla zwrotu nadpłaty ważny jest moment złożenia korekty?

Czy urzędnik może poprawić błąd rachunkowy

Podatnik popełnił błąd w zeznaniu podatkowym. Po wyliczeniu podatku zamiast wpisać 159 zł do zapłaty, wpisał 195 zł. Czy taką pomyłkę może poprawić urząd skarbowy?

Czy urzędową korektę zatwierdza podatnik

Urząd skarbowy poprawił deklarację za podatniczkę, bo pomyliła się w obliczeniach. Czy poprawioną z urzędu korektę podatnik musi zatwierdzić?

Czy zawsze przysługuje prawo do korekty

Urząd skarbowy rozpoczął wobec podatnika postępowanie podatkowe. Podatnik chciał złożyć korektę deklaracji. Czy może to zrobić?

Czy urząd skarbowy może zakwestionować korektę

Podatnik zapomniał w PIT-37 skorzystać z ulgi na dziecko. Złożył poprawione zeznanie, wykazując w nim ulgę. Czy urząd może zakwestionować korektę podatnika?

Czy jest termin na wniesienie poprawek

Podatniczka, sprawdzając dokumenty podatkowe, znalazła błąd w zeznaniu składanym za 2007 rok. Czy przepisy przewidują termin, w którym można poprawić błędy w PIT?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poprawić błędy w zeznaniu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.