Podatnik, który poniósł stratę na inwestycjach giełdowych, może ją rozliczyć w kolejnych pięciu latach podatkowych, czyli np. w PIT za 2009 rok stratę z 2006 roku.
Podatnik w PIT-38 za 2007 rok rozliczył 50 proc. (100 zł) straty z 2006 roku, którą przyniósł w związku z inwestycjami giełdowymi.
– Czy w PIT-38 za 2009 rok mogę rozliczyć drugą część straty z 2006 roku, tj. 100 zł – pyta pan Krzysztof z Gliwic.