Osoba niepełnosprawna, która remontowała mieszkanie i odzyskała część VAT za materiały budowlane, zwróconego podatku nie odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Ulga rehabilitacyjna umożliwia osobom niepełnosprawnym odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Do celów tych przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zaliczają m.in. adaptację i wyposażenie mieszkań, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zakładając, że remont wypełnia kryteria adaptacji dla potrzeb niepełnosprawności, a podatnik spełnia warunki dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz sposobu jej stwierdzenia, będzie mógł skorzystać z tej ulgi.
Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel, podkreśla, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały podatnikowi zwrócone. Jeśli w związku z przeprowadzonym remontem podatnik odzyskał część VAT za materiały budowlane, kwota otrzymanego zwrotu podatku nie może być odliczona w ramach ulgi rehabilitacyjnej.