Podatnik, który w ramach ulgi rehabilitacyjnej będzie od dochodu odliczał wydatki na leki, musi posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności stosowania danego leku stale lub czasowo.
Osoba niepełnosprawna lub która ma na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny, ma prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione w danym roku na leki. Jednak ulga na zakup leków jest ulgą specyficzną. Po pierwsze, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na leki, których wartość w danym miesiącu przekracza 100 zł. Odlicza się tylko nadwyżkę ponad te 100 zł. Po drugie, osoba niepełnosprawna, która chce od dochodu w rozliczeniu rocznym odliczyć wydatki na leki, musi posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania tych środków. W zaświadczeniu takim muszą być zawarte zalecenia lekarza o konieczności stałego lub czasowego stosowania medykamentów. Co ważne, zaświadczenie musi wystawić specjalista. Nie może to być dowolny lekarz, np. leków na serce nie może przepisać internista, musi to zrobić kardiolog.
Podatnik nie musi zaświadczenia lekarskiego dołączać do zeznania, w którym rozlicza ulgę rehabilitacyjną. Taki dokument będzie mu potrzebny dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy poprosi o jego przedstawienie. Ważne jest również to, że zaświadczenie o konieczności przyjmowania stale lub czasowo danych leków musi zlecić lekarz specjalista, ale recepty, na podstawie których osoba niepełnosprawna leki wykupuje, może wypisać już np. lekarz rodzinny.