Podatnik, który w ramach ulgi rehabilitacyjnej będzie od dochodu odliczał wydatki na leki, musi posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności stosowania danego leku stale lub czasowo.
Osoba niepełnosprawna lub która ma na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny, ma prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione w danym roku na leki. Jednak ulga na zakup leków jest ulgą specyficzną. Po pierwsze, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na leki, których wartość w danym miesiącu przekracza 100 zł. Odlicza się tylko nadwyżkę ponad te 100 zł. Po drugie, osoba niepełnosprawna, która chce od dochodu w rozliczeniu rocznym odliczyć wydatki na leki, musi posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności przyjmowania tych środków. W zaświadczeniu takim muszą być zawarte zalecenia lekarza o konieczności stałego lub czasowego stosowania medykamentów. Co ważne, zaświadczenie musi wystawić specjalista. Nie może to być dowolny lekarz, np. leków na serce nie może przepisać internista, musi to zrobić kardiolog.
Podatnik nie musi zaświadczenia lekarskiego dołączać do zeznania, w którym rozlicza ulgę rehabilitacyjną. Taki dokument będzie mu potrzebny dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy poprosi o jego przedstawienie. Ważne jest również to, że zaświadczenie o konieczności przyjmowania stale lub czasowo danych leków musi zlecić lekarz specjalista, ale recepty, na podstawie których osoba niepełnosprawna leki wykupuje, może wypisać już np. lekarz rodzinny.
Trzeba też pamiętać o gromadzeniu rachunków bądź faktur z apteki, które potwierdzą wysokość poniesionych przez nas wydatków na leki. Bez tych dokumentów nie będzie możliwe pomniejszenie dochodu o wydatki na leki.Przykład
Wydatki na leki
Podatniczka będąca osobą niepełnosprawną przyjmuje na stałe leki na serce i cukrzycę. Liczba leków przyjmowanych w danym miesiącu jest różna, uzależniona od stanu zdrowia podatniczki. W miesiącach od stycznia do marca 2009 r. co miesiąc wydawała na leki po 350 zł. Od kwietnia do września po 180 zł. I od października do grudnia po 70 zł. W sumie w całym roku wydała na leki 2340 zł. Jednak nie wszystkie wydatki odliczy od dochodu. Odliczeniu podlega ta kwota, która w danym miesiącu przekracza 100 zł. Za styczeń– marzec będzie to 250 zł (350 zł – 100 zł = 250 zł). Za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień kwota do odliczenia z każdego miesiąca to 80 zł (180 zł – 100 zł = 80 zł). Jednak za październik, listopad, grudzień odliczenia już nie będzie, gdyż kwota miesięcznego wydatku to 70 zł. W sumie podatniczka w zeznaniu za 2009 rok będzie mogła odliczyć 1230 zł (3 x 250 zł + 6 x 80 zł).
52 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok