ANNA BENETURSKA o odliczeniach od dochodu - Z ulgi dla honorowych dawców krwi może skorzystać osoba, która bezpłatnie oddała krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Prawa do odliczenia nie będzie miała osoba, która za oddaną krew otrzymała wynagrodzenie.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA