Osoby honorowo oddające krew mogą skorzystać z przewidzianej dla nich ulgi podatkowej. Ale tu uwaga: ulga jest podwójnie limitowana.

Z jednej strony, odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego za nią ekwiwalentu. Z drugiej, ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny i odliczenie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika jest niższa od przysługującego ekwiwalentu za krew, podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż właśnie tę kwotę odpowiadającą 6 proc. dochodu. O ile więc można pomniejszyć swój dochód oddając krew? Za każdy litr oddanej krwi bądź osocza można dochód pomniejszyć o 130 zł. Ważne, aby podatnik uzyskał ze stacji krwiodawstwa zaświadczenie, że krew oddał, i to w sposób bezpłatny, a stacja tę darowiznę przyjęła.

Pamiętaj
Z ulgi na krew mogą również skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowcy, oddając honorowo krew, pomniejszą swój przychód.