Każdy honorowy dawca krwi może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Ekwiwalent za oddany litr krwi bądź osocza można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują specjalną ulgę podatkową dla honorowych dawców krwi. Jest ona odliczana od dochodu. Dochód pomniejsza się o wartość ekwiwalentu za oddaną krew. Aby z ulgi skorzystać, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku musi osiągnąć dochód (przychód w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowany). Ważne jest również pobranie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o bezpłatnym oddaniu krwi bądź jej składników i przyjęciu jej przez stację.

Ulga z dwoma limitami

Osoby, które w 2009 roku oddały krew, nie pobierając za to wynagrodzenia, mogą skorzystać z ulgi w PIT. Ulga ta jest limitowana, i to podwójnie. Z jednej strony odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego za nią ekwiwalentu. Z drugiej, ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny i odliczenie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika jest niższa od przysługującego ekwiwalentu za krew, podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż właśnie tę kwotę odpowiadającą 6 proc. dochodu. Warto pamiętać, że pomniejszając swój dochód w związku z oddaniem krwi jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. Mniejsza podstawa opodatkowania to również mniejszy podatek do zapłaty.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Odliczenia od dochodu

Dokumentowania odliczenia

Zeznań podatkowych w którym można dokonać odliczenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uwzględnić w PIT za 2009 rok honorowo oddaną krew.