Ulga odsetkowa nie przysługuje w części wydatkowanej na garaż, działkę lub komórkę lokatorską.
Ulga odsetkowa polega na odliczaniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego. Obecnie z odliczenia mają prawo korzystać tylko osoby, które umowy podpisały w latach 2002–2006.
Jak wyjaśnia Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, w przypadku sfinansowania zakupu mieszkania lub innych inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w całości z kredytu, konieczne będzie częściowe ograniczenie odliczenia.
– Przy obliczaniu wysokości odsetek podlegających odliczeniu należy pomniejszyć wartość inwestycji o wartość gruntu oraz innych elementów, które nie są objęte ulgą, takich jak np. garaż, komórka lokatorska – podkreśla ekspert.
Ustalenie proporcji następuje dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki jest udział wartości mieszkania w całkowitej kwocie zaciągniętego kredytu. Marek Kolibski tłumaczy, że tak obliczony udział mnożymy przez kwotę faktycznie zapłaconych w danym roku odsetek wynikającą z zaświadczenia z banku. Wynik stanowi kwotę odsetek, która będzie brana pod uwagę przy drugim etapie, tj. przy obliczaniu kwoty możliwej do odliczenia.
– Następny krok to uwzględnienie ustawowego limitu ograniczającego odliczenie całości faktycznie zapłaconych w danym roku odsetek – mówi nasz rozmówca.
W tym celu należy określić udział limitu ulgi w wartości zaciągniętego kredytu. Dotyczy to sytuacji, gdy wartość zaciągniętego kredytu przekracza wartość limitu ustawowego. Potem należy wyliczyć ostateczną kwotę odliczenia.
46 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok