W zeznaniach za ubiegły rok ulgę prorodzinną obliczamy na nowych zasadach. W konsekwencji duża część podatników odliczy ulgę za część roku lub utraci do niej prawo.
W rozliczeniach podatkowych za 2009 rok podatnicy mogą korzystać z tych samych ulg i odliczeń, które miały zastosowanie przy wypełnianiu PIT za rok wcześniejszy. Jedną z takich ulg jest odliczana od podatku ulga prorodzinna, która ze względu na znaczną wysokość (ponad 1000 zł na każde dziecko) pozwalała znacznie obniżyć należności wobec fiskusa, a nawet je wyzerować.
Wysokość ulgi za cały 2009 rok wynosi 1112,04 zł, ale taką kwotę odliczą tylko ci podatnicy, którzy przez cały rok spełniali określone kryteria. Co więcej, nawet podatnik, który wszystkie wymogi spełnia, w pewnych sytuacjach będzie uprawniony tylko do odliczenia częściowego. Stanie się tak, jeżeli jego pełnoletnie dziecko w trakcie roku przestało spełniać warunki do objęcia odliczeniem. Są to konsekwencje zmiany art. 27f ustawy o PIT regulującego ulgę prorodzinną. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. przysługuje ona rodzicom, rodzinom zastępczym oraz innym opiekunom prawnym. Obecnie ulga ma formę odliczenia miesięcznego.

Stawka miesięczna i dzienna

Nowe przepisy skutkują tym, że ulgę tylko za część roku odliczą wszyscy podatnicy, którzy w 2009 roku zostali rodzicami. Ulgę odliczają za miesiące wykonywania władzy rodzicielskiej, wliczając w to miesiąc narodzin dziecka. Przykładowo na dziecko urodzone 31 sierpnia przysługuje ulga za miesiące: sierpień–grudzień, czyli w kwocie 463,35 zł (5 x 92,67 zł). Rodzice powinni zapamiętać, że przy obliczaniu wysokości ulgi przyjmują pełną kwotę 92,67 zł za miesiąc narodzin dziecka, bez względu na to, którego dnia miesiąca dziecko przyszło na świat. Mechanizm miesięcznego odliczenia odpowiednio stosują również podatnicy, którzy w trakcie 2009 roku zostali rodzicami zastępczymi lub opiekunami prawnymi dziecka.
Od zasady, że ulgę odlicza się za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub opieki prawnej, jest jeden wyjątek. Zachodzi on w sytuacji, gdy w ciągu miesiąca zmieniła się forma opieki nad dzieckiem, np. dziecko pod koniec miesiąca zostało zabrane od rodziców i umieszczone w rodzinie zastępczej. W takiej sytuacji prawo do ulgi za ten miesiąc zachowują zarówno rodzice, jak i rodzice zastępczy. Żeby jednak odliczenia się nie zdublowały, każdy z podatników może odliczyć ulgę za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem w wysokości 3,09 zł (92,67/30).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć ulgę prorodzinną.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej o:
- Utracie odliczenia
- Dochodach dziecka
- Uldze po rozwodzie