W zeznaniach za ubiegły rok ulgę prorodzinną obliczamy na nowych zasadach. W konsekwencji duża część podatników odliczy ulgę za część roku lub utraci do niej prawo.
W rozliczeniach podatkowych za 2009 rok podatnicy mogą korzystać z tych samych ulg i odliczeń, które miały zastosowanie przy wypełnianiu PIT za rok wcześniejszy. Jedną z takich ulg jest odliczana od podatku ulga prorodzinna, która ze względu na znaczną wysokość (ponad 1000 zł na każde dziecko) pozwalała znacznie obniżyć należności wobec fiskusa, a nawet je wyzerować.
Wysokość ulgi za cały 2009 rok wynosi 1112,04 zł, ale taką kwotę odliczą tylko ci podatnicy, którzy przez cały rok spełniali określone kryteria. Co więcej, nawet podatnik, który wszystkie wymogi spełnia, w pewnych sytuacjach będzie uprawniony tylko do odliczenia częściowego. Stanie się tak, jeżeli jego pełnoletnie dziecko w trakcie roku przestało spełniać warunki do objęcia odliczeniem. Są to konsekwencje zmiany art. 27f ustawy o PIT regulującego ulgę prorodzinną. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. przysługuje ona rodzicom, rodzinom zastępczym oraz innym opiekunom prawnym. Obecnie ulga ma formę odliczenia miesięcznego.