W 2009 roku nie wprowadzono istotnych zmian w rozliczeniach PIT. Nie oznacza to, że zeznanie za ubiegły rok będzie kopią deklaracji za 2008 rok. Po raz pierwszy w rocznym PIT stosujemy dwie stawki podatku: 18 i 32 proc.
Do złożenia zeznania PIT za 2009 rok zostało 2,5 miesiąca. Trzeba jednak pamiętać, że mimo iż w ubiegłym roku nie wprowadzono znaczących zmian w zasadach rozliczeń osób fizycznych, PIT za 2009 rok nie będzie kopią formularza za 2008 rok. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że od początku 2009 roku płacimy PIT według dwóch stawek: 18 i 32 proc. Te dwie stawki będzie też trzeba zastosować, wypełniając roczne zeznanie podatkowe.
Na nowych zasadach rozliczymy też ulgę na dziecko. Warto pamiętać o tych regułach. Pozwoli to uniknąć pomyłek w zeznaniu.

Nowa skala

Do końca kwietnia 2009 roku rozliczaliśmy dochody uzyskane w 2008 roku, a w chwili obecnej będziemy rozliczać dochody uzyskane w 2009 roku. Na ten aspekt zwraca uwagę Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte, który podkreśla, że ważne jest, żebyśmy pamiętali o stosowaniu stawek obowiązujących w roku, za który się rozliczamy, a nie w roku, w którym przygotowujemy zeznanie roczne. Ponieważ w 2009 roku zmieniły się stawki podatkowe (z 19, 30 i 40 proc. na 18 i 32 proc.), kwota wolna od podatku, a także zasady rozliczania ulgi na dziecko, konieczne jest posłużenie się właściwą skalą podatku przy sporządzaniu zeznania rocznego.
Również Mateusz Latkowski, konsultant w Accreo Taxand, wskazuje na nowe stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Ekspert tłumaczy, że zmiany dotyczą także kwoty, po przekroczeniu której podatnicy muszą rozliczyć się według wyższej stawki podatkowej (obecnie dochody opodatkujemy według wyższej stawki 32-proc. dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, podczas gdy w rozliczeniu za 2008 rok jako podatnicy zobowiązani byliśmy opodatkować swoje dochody według wyższej 30-proc. stawki już po przekroczeniu kwoty 44 490 zł).
– Kwota dochodu niepowodująca obowiązku zapłaty podatku nie zmieniła się i wynosi, podobnie jak w rozliczeniu za 2008 rok, 3091 zł – wskazuje Mateusz Latkowski.
Podkreśla, że zmiana skali podatkowej oznacza, że obliczenia dokonane przez podatników w deklaracjach za 2008 rok pozostaną bezużyteczne dla rozliczeń za 2009 rok. Podatnicy powinni pamiętać, aby korzystać z aktualnych kalkulatorów rozliczeń, uwzględniających zmiany skali podatkowej. Podatnicy rozliczający w deklaracji za 2009 rok ulgę na dzieci pamiętać muszą, że zmieniły się zasady jej obliczania.
– Podobnie jak w rozliczeniu za 2008 rok także w tym roku podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji PIT-37 przez internet – przypomina Mateusz Latkowski.Uwaga na ulgi

W roku 2009 nie pojawiły się nowe rodzaje odliczeń podatkowych. Jednak – jak mówi Paweł Kochanowski, starszy menedżer, doradca podatkowy w ITA Doradztwo Podatkowe – nie oznacza to, że nie było żadnych zmian w tym zakresie. Nieco inaczej rozliczamy tzw. ulgę prorodzinną. Od roku 2009 podstawą dokonania odliczenia jest liczba miesięcy, w czasie których podatnik w roku podatkowym wychowywał dziecko.
Niewątpliwie pomocnym dla podatników elementem jest dostępność coraz większej ilości narzędzi wspomagających dokonanie rozliczenia rocznego (programów wyliczających, kalkulatorów).
– Nie zwolni to jednak podatników od sięgnięcia do przepisów, szczególnie dotyczy to tych osób, które będą korzystać z ulg i odliczeń – ostrzega Paweł Kochanowski.
Z kolei Radosław Piekarz, doradca podatkowy, menedżer w Taxperience, podkreśla, że w tym roku zdecydowanie warto uważać na ulgę internetową. Podatnicy bardzo chętnie korzystają z tego odliczenia, lecz organy bardzo skrupulatnie kontrolują wykorzystanie tej ulgi.
– Warto zebrać wszystkie faktury dotyczące internetu i przechowywać je w naszym domowym archiwum na potrzeby dowodowe – radzi Radosław Piekarz.Pomocne programy

Przy wypełnianiu zeznań podatkowych wiele osób korzysta z dostępnych na rynku programów czy kalkulatorów. Adam Mariuk stwierdza, że nie jest wskazane posługiwanie się programami ułatwiającymi roczne rozliczenie, które były wydane w poprzednich latach.
– Programy te zawierają dane, które są już nieaktualne i wypełnienie zeznania za ich pomocą spowoduje obowiązek sporządzenia korekty – mówi Adam Mariuk.
Nawet gdy korzystamy ze specjalnego programu do sporządzania zeznań rocznych, przed złożeniem deklaracji zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie zawarte w nim informacje są poprawne i czy ostateczne zobowiązanie podatkowe oraz kwota nadpłaty (dopłaty) pozostaje w zgodzie z naszymi przychodami, zapłaconymi zaliczkami oraz przysługującymi nam ulgami i zwolnieniami. Radosław Piekarz dodaje, że w kwestii kalkulatorów lub programów wypełniających PIT można polecić stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Oznacza to, że obliczenia programu warto zrewidować, gdyż nie mamy gwarancji, że program nie zawiera błędów.
Trzeba też pamiętać, że korzystanie z ubiegłorocznych zeznań powinno mieć charakter jedynie ściągawki czy też wzoru, według którego wypełnimy tegoroczny PIT.
– Nasza sytuacja podatkowa może ulec zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym, np. gdy sprzedaliśmy mieszkanie czy też papiery wartościowe lub dostaliśmy podwyżkę. Tym samym wysokość podatku będzie różna od tej ubiegłorocznej – podkreśla Radosław Piekarz.
74 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok