Do złożenia zeznania PIT za 2009 rok zostało 2,5 miesiąca. Trzeba jednak pamiętać, że mimo iż w ubiegłym roku nie wprowadzono znaczących zmian w zasadach rozliczeń osób fizycznych, PIT za 2009 rok nie będzie kopią formularza za 2008 rok. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że od początku 2009 roku płacimy PIT według dwóch stawek: 18 i 32 proc. Te dwie stawki będzie też trzeba zastosować, wypełniając roczne zeznanie podatkowe.

Na nowych zasadach rozliczymy też ulgę na dziecko. Warto pamiętać o tych regułach. Pozwoli to uniknąć pomyłek w zeznaniu.

Nowa skala

Do końca kwietnia 2009 roku rozliczaliśmy dochody uzyskane w 2008 roku, a w chwili obecnej będziemy rozliczać dochody uzyskane w 2009 roku. Na ten aspekt zwraca uwagę Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte, który podkreśla, że ważne jest, żebyśmy pamiętali o stosowaniu stawek obowiązujących w roku, za który się rozliczamy, a nie w roku, w którym przygotowujemy zeznanie roczne. Ponieważ w 2009 roku zmieniły się stawki podatkowe (z 19, 30 i 40 proc. na 18 i 32 proc.), kwota wolna od podatku, a także zasady rozliczania ulgi na dziecko, konieczne jest posłużenie się właściwą skalą podatku przy sporządzaniu zeznania rocznego.

Również Mateusz Latkowski, konsultant w Accreo Taxand, wskazuje na nowe stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Ekspert tłumaczy, że zmiany dotyczą także kwoty, po przekroczeniu której podatnicy muszą rozliczyć się według wyższej stawki podatkowej (obecnie dochody opodatkujemy według wyższej stawki 32-proc. dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, podczas gdy w rozliczeniu za 2008 rok jako podatnicy zobowiązani byliśmy opodatkować swoje dochody według wyższej 30-proc. stawki już po przekroczeniu kwoty 44 490 zł).

– Kwota dochodu niepowodująca obowiązku zapłaty podatku nie zmieniła się i wynosi, podobnie jak w rozliczeniu za 2008 rok, 3091 zł – wskazuje Mateusz Latkowski.

Podkreśla, że zmiana skali podatkowej oznacza, że obliczenia dokonane przez podatników w deklaracjach za 2008 rok pozostaną bezużyteczne dla rozliczeń za 2009 rok. Podatnicy powinni pamiętać, aby korzystać z aktualnych kalkulatorów rozliczeń, uwzględniających zmiany skali podatkowej. Podatnicy rozliczający w deklaracji za 2009 rok ulgę na dzieci pamiętać muszą, że zmieniły się zasady jej obliczania.

– Podobnie jak w rozliczeniu za 2008 rok także w tym roku podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji PIT-37 przez internet – przypomina Mateusz Latkowski.