Rodzic zachowuje prawo do ulgi prorodzinnej, gdy studiujące dorosłe dziecko przebywało na urlopie dziekańskim.
Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że student może uzyskać urlop od zajęć na uczelni w trybie i na zasadach określonych w regulaminie studiów. Jeżeli zatem student w czasie tzw. urlopu dziekańskiego zachowuje prawa studenta, to za okres, w którym na takim urlopie przebywał, rodzic zachowuje prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej.
Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ulga prorodzinna przysługuje m.in. na dzieci uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym lub innych przepisach regulujących system oświatowy w innym niż Polska kraju.