Podatnicy, którzy chcą odliczyć darowizny pieniężne w zeznaniu rocznym, muszą dokonać wpłaty na konto obdarowanego. Przelewu można dokonać z konta internetowego.
Podatnicy mogą korzystać z odliczenia od dochodu darowizn przekazywanych na określone cele przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz tzw. ustawach kościelnych. Jednym z najważniejszych warunków do prawidłowego odliczenia darowizny zarówno limitowanych, jak i bez limitu jest odpowiednie ich udokumentowanie. Odliczenie darowizny pieniężnej od dochodu stosuje się, gdy wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Na pewno dowodem spełniającym wymogi ustawowe jest przekaz pocztowy czy tradycyjny, papierowy przelew bankowy. W dobie bankowości internetowej podatnik może też wykonać przelew, nie wychodząc z domu, korzystając z konta internetowego. Czy jednak elektroniczne potwierdzenie przelewu, na którym nie ma pieczątki i podpisu, jest wystarczające dla skorzystania z odliczenia?
Jak wyjaśnia Piotr Chmieliński, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, ustawy podatkowe nie definiują pojęcia dowodu wpłaty. Minister finansów wskazał, że pojęcie dowodu wpłaty ma szeroki zakres i obejmuje rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy (pismo MF z 16 stycznia 2003 r., nr PB5/KD-033-2-16/03). Wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, oraz cel, na jaki ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód.
– Zgodnie z prawem bankowym oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej i nie wymagają wówczas stempla ani podpisu, to takie potwierdzenie wydaje się spełniać wymagania związane z dokumentowaniem darowizny – mówi Piotr Chmieliński.
Nasz rozmówca dodaje, że urzędy skarbowe czasami wymagają od podatników potwierdzenia takiego przelewu w okienku bankowym. Dlatego w ocenie Piotra Chmielińskiego, minimalizując ryzyko podatkowe, warto zapytać we własnym urzędzie skarbowym, czy akceptuje takie elektroniczne potwierdzenie przelewu, czy też wymaga dodatkowej jego autoryzacji.
6 proc. to roczny limit wszystkich darowizn odliczanych od dochodu na podstawie ustawy o PIT
61 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok