Podatnicy, którzy przekazali darowiznę i chcą ją odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, powinni wiedzieć, że fiskus często weryfikuje poprawność przekazanych kwot. Ważny jest tu sposób przekazania darowizny i jej udokumentowanie.
Osoby, które w danym roku przekazały darowiznę, będą mogły po spełnieniu pewnych warunków uwzględnić ją w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć darowizny w rozliczeniu PIT za 2009 rok.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:
- Limitu odliczenia, którym możemy zmniejszyć dochód do opodatkowania
- Pułapkach jakie niesie ze sobą ulga na krew
- Konieczności posiadania dokumentów, potwierdzających prawo do odliczeń darowizn