Osoby, które w danym roku przekazały darowiznę, będą mogły po spełnieniu pewnych warunków uwzględnić ją w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć darowizny w rozliczeniu PIT za 2009 rok.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Limitu odliczenia, którym możemy zmniejszyć dochód do opodatkowania

- Pułapkach jakie niesie ze sobą ulga na krew

- Konieczności posiadania dokumentów, potwierdzających prawo do odliczeń darowizn