Pracodawca rozliczy pracownika za 2009 rok z podatku w PIT-40, gdy ten złożył mu przed 10 stycznia 2010 r. oświadczenie na druku PIT-12.
Pracodawca może wyręczyć swoich pracowników w rozliczeniu z fiskusem. Warunek: pracownik musi złożyć pracodawcy przed 10 stycznia następnego roku podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie, PIT-12. Jest to oświadczenie dla celów dokonania obliczenia rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.
Jeśli pracodawca od pracownika takie oświadczenie otrzymał, będzie musiał wypełnić PIT-40. Następnie pracodawca formularz ten prześle do podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego.