Pracodawca rozliczy pracownika za 2009 rok z podatku w PIT-40, gdy ten złożył mu przed 10 stycznia 2010 r. oświadczenie na druku PIT-12.
Pracodawca może wyręczyć swoich pracowników w rozliczeniu z fiskusem. Warunek: pracownik musi złożyć pracodawcy przed 10 stycznia następnego roku podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie, PIT-12. Jest to oświadczenie dla celów dokonania obliczenia rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.
Jeśli pracodawca od pracownika takie oświadczenie otrzymał, będzie musiał wypełnić PIT-40. Następnie pracodawca formularz ten prześle do podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego.

Oświadczenie w terminie

Oświadczenie PIT-12, aby było skuteczne, powinno być złożone przed 10 stycznia roku następującego po roku, za który dokonywane jest rozliczenie. Zatem w rozliczeniu za 2009 rok PIT-12 powinien być złożony pracodawcy przed 10 stycznia 2010 r., a dokładnie najpóźniej 8 stycznia 2010 r., bo 10 stycznia wypadał w niedzielę.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wystawienie PIT-40

Rozliczenie podatku

PIT 40: Bez ulg i 1 proc.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT 2009: Kiedy pracodawca wypełni PIT-40