Płatnicy, rozliczający z rocznych dochodów podatników, muszą sporządzić PIT-40. To roczne obliczenie podatku, które płatnicy za 2009 rok mają obowiązek wypełnić i przesłać do podatnika i jego urzędu skarbowego najpóźniej 1 marca 2010 r.
Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym byli zatrudnieni na umowę o pracę, otrzymywali emerytury lub renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, byli tymczasowo aresztowani lub skazani, otrzymywali świadczenia integracyjne lub stypendia, byli członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów rocznych za pośrednictwem płatnika. Aby z tej możliwości skorzystać w rozliczeniu PIT za 2009 rok, musieli najpóźniej 8 stycznia 2010 r. przedstawić płatnikowi oświadczenie na formularzu PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego.
Płatnik, który PIT-12 otrzymał, musi teraz za podatnika wypełnić PIT-40. Rozliczenie PIT za pośrednictwem płatnika jest dużym ułatwieniem dla podatników. Trzeba jednak pamiętać, że nie dla wszystkich będzie ono opłacalne. Płatnik, który wypełnia PIT-40, nie uwzględni w nim żadnych ulg podatkowych ani np. odpisu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Konieczności złożenia oświadczenia przez pracownika

Czym jest PIT-12

Braku odliczeń ulg w zeznaniu PIT-40

Złożenia zeznania

e-PIT-40

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT-40 – Rozliczenie roczne przez płatnika.