Przed wysłaniem zeznania rocznego PIT przez internet mogą pojawić się problemy techniczne. Żeby je rozwiązać, wystarczy zmienić ustawienia programu.
Wysłanie przez internet zeznania rocznego PIT za 2009 r. może być łatwe i proste, pod warunkiem że podatnik używa aktualnego oprogramowania. Nie trzeba za nie płacić, ponieważ producenci i resort finansów udostępniają je za darmo. Jak się jednak okazuje, podatnicy mają problemy techniczne z działaniem jednego z programów, o czym poinformowało ostatnio Ministerstwo Finansów.
Problemy z wysłaniem e-PIT mogą mieć podatnicy, którzy używają wersji Adobe Reader 9.3 (najnowsza aktualizacja), w której – jak wyjaśnia MF – zmienione zostały domyślne ustawienia zabezpieczeń. Ustawienia te mogą spowodować błędy połączenia lub problemy z wysłaniem dokumentu elektronicznego. Problemy te można jednak szybko rozwiązać, jeśli podatnik będzie stosował się do wskazówek opublikowanych na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Przede wszystkim po uruchomieniu formularza bezpośrednio ze strony e-deklaracje oraz pojawieniu się komunikatu zabezpieczeń należy rozwinąć opcje i zezwolić na dodanie hosta, czyli adresu www.e-deklaracje.gov.pl do zaufanych witryn.
Po uruchomieniu formularza PIT z dysku lokalnego może pojawić się komunikat: Niektóre funkcje zostały wyłączone w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Włącz je tylko pod warunkiem, że ufasz temu dokumentowi. Użytkownik powinien rozwinąć opcje i wybrać pole oznaczone jako: Zawsze ufaj temu dokumentowi. W ten sposób podatnik pozwoli na otwarcie formularza PIT, a po jego wypełnieniu będzie mógł formularz wysłać do urzędu skarbowego.Jak informuje resort finansów, powyższe działania mogą jednak nie rozwiązać problemu. W takiej sytuacji MF proponuje alternatywne rozwiązanie. W programie Adobe Reader należy zmienić ustawienia zabezpieczeń (po wysyłce PIT należy je przywrócić). W tym celu w oknie dialogowym: Adobe Reader Preferencje (z menu Edycja) należy wybrać opcję: Zabezpieczenia (rozszerzone) w oknie: Kategorie. Następnie w prawym oknie należy na czas wysyłki dokumentu odznaczyć opcję: Włącz rozszerzone zabezpieczenia i zaakceptować przyciskiem OK. Po wysłaniu dokumentu należy przywrócić poprzednie ustawienia, czyli postępować zgodnie w powyższą instrukcją, a na końcu włączyć rozszerzone zabezpieczenia. Powrót do pierwotnego poziomu zabezpieczeń pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa komputera, gdy podatnik będzie korzystał z dokumentów w formacie PDF.
Problemów z programem Adobe Reader nie powinni mieć użytkownicy jego wcześniejszych wersji. Formularze e-PIT obsługują wersję programu od 8.1.4 do najnowszego 9.3.
Jak rozwiązać problem techniczny
Użytkownicy najnowszej wersji programu Adobe Reader (9.3) muszą:
● nadać dokumentowi status zaufanego dokumentu lub
● na czas wypełniania e-PIT zmniejszyć poziom zabezpieczeń w programie
Podstawa
Komunikat dla użytkowników Adobe Reader 9.3, który jest dostępny na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl