Rozmawiamy z TERESĄ OLSZEWSKĄ, prezesem zarządu firmy GAVDI Polska - W rozliczeniu PIT za 2008 rok pracodawcy złożyli prawie 218 tys. deklaracji PIT-11 i PIT-40. Liczba ta może znacznie się zwiększyć w rozliczeniu za 2009 rok. Elektroniczne rozliczenia są bowiem szybsze i tańsze.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
W 2009 roku firmy złożyły niemal 218 tys. e-deklaracji PIT-11 i PIT-40 za rok 2008 (dane Ministerstwa Finansów). Jak może być w rozliczeniu za 2009 rok?
TERESA OLSZEWSKA*
W 2009 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy mogli rozliczyć deklaracje podatkowe swoich pracowników przez internet i jak widać, wielu z nich już skorzystało z tej możliwości. Spodziewamy się, że zainteresowanie pracodawców tym sposobem rozliczania znacznie wzrośnie, co podyktowane będzie oszczędnością czasu, jaką daje to rozwiązanie, a co za tym idzie, także redukcją kosztów. Oczywiste jest więc, że w rozliczeniu za 2009 rok do Ministerstwa Finansów spłynie jeszcze więcej elektronicznych deklaracji.
Jakie firmy korzystają e-deklaracji?
Firmy, takie jak ENEA, Siemens czy Philips Lighting Poland już korzystają z możliwości rozliczania PIT drogą elektroniczną. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zastosowanie oprogramowania, które umożliwia rozliczenie pracowników przez internet. Do grona instytucji, które w tym roku skorzystają z e-deklaracji dołączyły niedawno ZUS (52 tys. zatrudnionych) oraz KGHM Polska Miedź (18,6 tys. zatrudnionych).Są firmy, które stworzyły oprogramowanie, które ma pomóc w przesyłaniu e-deklaracji. Jaka to pomoc?
Rozwiązania te mają za zadanie usprawnić proces przygotowywania i wysyłki deklaracji podatkowych pracowników.
Jakie korzyści daje takie oprogramowanie?
Manualne czynności związane z wydrukiem i wysyłką papierowych dokumentów w przypadku firm czy instytucji zatrudniających np. kilkadziesiąt tysięcy osób generują istotne koszty, których można uniknąć dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. Za jego pomocą PIT-y są automatycznie generowane w systemie SAP, a następnie opatrzone podpisem elektronicznym opartym na dostarczonym certyfikacie i wysyłane do Ministerstwa Finansów. Pozwala to sprawnie i w krótkim czasie generować masowe ilości dokumentów, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych korporacji. Narzędzie takie daje także możliwość archiwizowania wygenerowanych PIT, co eliminuje z kolei proces wydruku, podpisania i włożenia dokumentu do teczki osobowej pracownika.
*Teresa Olszewska
prezes zarządu firmy GAVDI Polska
GAVDI Polska specjalizuje się w usługach konsultingowych, programistycznych oraz wsparcia aplikacji w obszarze SAP HCM oraz w obszarach powiązanych, takich jak np. samoobsługa pracownicza i menedżerska.