Podatek od nieruchomości muszą płacić właściciele gruntów, budynków, budowli lub ich części, a także ich posiadacze, nawet jeśli nieruchomości są nieużywane.

Czy firma musi płacić podatek za cały rok

Budynek należący do firmy i wykorzystywany do prowadzenia działalności w niektórych miesiącach roku nie jest użytkowany. Czy firma ma obowiązek płacenia podatku od nieruchomości za cały rok?
TAK
Podatek od nieruchomości jest podatkiem, który trzeba płacić za cały rok, o ile właściciel nie sprzeda nieruchomości. Jeśli zatem przez cały rok firma jest posiadaczem, czy właścicielem budynku, to ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości przez 12 miesięcy w roku. Przestoje w produkcji, czy w wykorzystaniu budynku ani nie zmniejszają obciążeń podatkowych, ani nie zawieszają ich na okres, kiedy nieruchomość nie jest wykorzystywana. Firma powinna zapewnić optymalne wykorzystanie nieruchomości, a zatem w okresach nieużywania budynku może go, np. wynająć.

Czy klatka schodowa jest opodatkowana

Podatniczka płaci podatek od nieruchomości z tytułu mieszkania hipotecznego. Organ podatkowego ustalił jednak podatek również od klatki schodowej, z której nie korzystam (mieszkanie na parterze). Czy od klatki muszę też płacić podatek?
NIE
Klatka schodowa stanowi część wspólną budynku. Zazwyczaj lokatorzy są właścicielami nie tylko mieszkań, ale również części wspólnych takich jak np. klatki schodowe. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią jednak, że podatek od budynków wylicza się na podstawie powierzchni użytkowej. Zgodnie natomiast z definicją określoną w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Przepis wyłącza zatem z powierzchni użytkowej powierzchnię klatek schodowych, a tym samym powierzchnia klatki nie podlega opodatkowaniu. W rezultacie organ podatkowy błędnie ustalił podatek od klatki schodowej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy trzeba płacić podatek od nieużywanych nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy od nieużywanego lokalu płacić podatek
- Czy przy zawieszeniu można obniżyć podatek
- Czy można płacić za część pomieszczeń
- Czy jest podatek od nieużywanego schowka
- Czy opłacać podatek za współwłaściciela
- Czy w okresie zawieszenia jest podatek
- Czy od niezamieszkałego lokalu płacić podatek