Już 30 stycznia wejdą w życie przepisy, które umożliwią osobom, które nie mają wyższego wykształcenia, przystąpienie do egzaminów na biegłego rewidenta. Dotychczas takiej możliwości nie było.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na nowych zasadach jest złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania oraz kwestionariusza osobowego. Należy to uczynić w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Ministerstwo Finansów potwierdza to stanowisko. Resort wskazuje, że do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana dopiero osoba spełniająca warunki określone przepisami ustawy, w tym m.in. wymóg udokumentowania ukończenia studiów wyższych.