Brak komisji egzaminacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta wstrzymuje możliwość uzyskania tych uprawnień 7800 kandydatom. Sprawa jest o tyle poważna, że nowa ustawa o biegłych daje im czas do 6 czerwca 2013 r. na uzyskanie uprawnień. Może to być szczególnie trudne dla tych, którzy rozpoczęli postępowanie.

Dotychczasowa komisja mogła funkcjonować do momentu powołania nowej, ale nie później niż do 6 października. Jednak minister finansów nie powołał nowej komisji. W odpowiedzi na pytanie DGP Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że określony w przepisach sposób tworzenia komisji oznacza, że minister finansów odpowiada za ostateczny jej skład i decyzja w zakresie powołania jej członków, przez wybór najlepszych kandydatów, stanowi gwarancję rzetelnego działania tego gremium.

– Tymczasem Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła jedynie siedem rekomendacji na siedem stanowisk – podkreśla Magdalena Kobos. W takiej sytuacji wybór członków z ramienia KIBR bez pozostawienia możliwości doboru spośród polecanych członków KIBR będzie pozorny, a zagwarantowana w ustawie autonomiczna decyzja ministra finansów w tym zakresie zostanie sprowadzona jedynie do złożenia podpisów na aktach powołania.

– Jesteśmy zdziwieni i zaniepokojeni reakcją ministerstwa – twierdzi Adam Kęsik, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Dodaje, że już w czerwcu KRBR przedstawiła rekomendacje kandydatów do komisji egzaminacyjnej. Do dziś nie otrzymaliśmy informacji o ich akceptacji bądź odrzuceniu.

Wskazuje, że nikt nie zgłaszał Radzie potrzeby przedstawienie szerszej, poza wymaganymi siedmioma osobami, listy kandydatur.

– Bez odpowiedzi pozostało także moje pismo do ministra finansów, złożone po upływie terminu powołania komisji – podkreśla Adam Kęsik.

6 października 2009 r. był ostatnim dniem na powołanie nowej komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych