Mniejsze firmy audytorskie, które w tym roku będą chciały indywidualnie wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), zapłacą nawet o kilkaset procent więcej niż dotychczas. Taki wzrost składek jest wynikiem nowego rozporządzenia z 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. nr 205, poz. 1583). Przepisy te podwyższyły minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC z 45 tys. do 400 tys. euro.

Brak aktualnego ubezpieczenia stanowi podstawę skreślenia firmy z listy podmiotów uprawnionych do badania.

Wyjściem z tej sytuacji może być skorzystanie z porozumienia, jakie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) zawarła z ubezpieczycielami za pośrednictwem konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych.

Na mocy umowy KIBR z ubezpieczycielami firmy audytorskie mogą zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na preferencyjnych warunkach. Składka jest znacznie niższa od rynkowych taryf. Ponieważ nowe rozporządzenie weszło w życie bez vacatio legis, wszystkim podmiotom zostanie udzielona wsteczna ochrona ubezpieczeniowa. Nie dotyczy to jednak okresów wcześniejszych niż od 4 grudnia 2009 r., czyli daty wejścia w życie rozporządzenia.

– Porozumienie obejmuje około 2000 podmiotów, wynegocjowane dla nich warunki są znacznie lepsze niż indywidualne – wyjaśnia Konrad Alabrudziński, broker odpowiedzialny za transakcję.

Aleksandra Smejda-Rosłoniec, dyrektor biura KIBR, dodaje, że dla niewielkich podmiotów, które skorzystają z porozumienia, jej wysokość nie zmieni się lub nieznacznie wzrośnie w porówniu z programem ubezpieczeniowym funkcjonującym przed wejściem w życie nowego rozporządzenia. Natomiast wzrośnie bezpieczeństwo ich klientów poprzez wzrost ochrony ubezpieczeniowej.

400 tys. euro to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC firm audytorskich