Wprowadzenie obowiązku składania rocznego zeznania PIT-4R miało być ułatwieniem dla wszystkich płatników PIT.
Niestety złożenie jednej deklaracji podatkowej zamiast dwunastu wcale nie musi być prostsze. I w tym przypadku zdecydowanie nie jest. Zwłaszcza że i tak trzeba w niej podać dane dotyczące wszystkich poszczególnych miesięcy. Działy płac nie mają dzięki temu mniej pracy. Zaliczki na podatek płaci się przecież przez cały rok. Nadal trzeba na bieżąco prowadzić zestawienia wszystkich pobieranych kwot, liczby podatników oraz dokonywanych wpłat na rzecz fiskusa. Korzyści z PIT-4R nie są więc wcale oczywiste.