Podatnicy, którzy w zeszłym roku inwestowali w zagraniczne fundusze inwestycyjne i dokonali wypłaty zgromadzonych w nich środków, mogą mieć dodatkowy obowiązek podatkowy. Związane jest to z tym, że zagraniczne fundusze (np. Franklin Templeton, Robecco, Black Rock) nie rozliczają podatku od zysków kapitałowych za polskiego podatnika.

W przypadku uczestnictwa w funduszach zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) uczestnik przy wypłacie środków otrzymuje kwoty już opodatkowane i nie wykazuje ich w zeznaniu podatkowym.

Dochody z tytułu udziału w zagranicznych funduszach inwestycyjnych podlegają 19-proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (podobnie jak w przypadku funduszy polskich). Przepisy ustawy o PIT nie wskazują jednak wprost podmiotu, który musi pobrać ten podatek i odprowadzić do urzędu.

– Potencjalnie płatnikiem może być zagraniczny fundusz, agent lub pośrednik jako jednostka przekazująca środki pieniężne albo też sam uczestnik funduszu – mówi Magdalena Podolska, konsultant w Accreo Taxand.