Zagraniczne fundusze inwestycyjne nie rozliczają PIT od zysków kapitałowych. Podatnik musi każdorazowo przeliczać przychody i koszty na złote. Inwestor powinien rozliczyć podatek indywidualnie w zeznaniu rocznym.
Podatnicy, którzy w zeszłym roku inwestowali w zagraniczne fundusze inwestycyjne i dokonali wypłaty zgromadzonych w nich środków, mogą mieć dodatkowy obowiązek podatkowy. Związane jest to z tym, że zagraniczne fundusze (np. Franklin Templeton, Robecco, Black Rock) nie rozliczają podatku od zysków kapitałowych za polskiego podatnika.
W przypadku uczestnictwa w funduszach zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) uczestnik przy wypłacie środków otrzymuje kwoty już opodatkowane i nie wykazuje ich w zeznaniu podatkowym.