Podatnicy mogą odliczyć w składanym zeznaniu rocznym zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne – od dochodu, oraz na ubezpieczenie zdrowotne – od podatku.
W rocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Składki zdrowotne odliczamy od podatku. Dotyczy to składek wpłaconych do polskiego systemu ubezpieczeniowego (ZUS).
Te same zasady stosujemy przy składkach ubezpieczeniowym opłacanych za granicą. Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie tłumaczy, że odliczeniu podlegają tylko składki obowiązkowe, zapłacone w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.