Podatnicy, którzy w ubiegłym roku zarabiali poza krajem i tam musieli opłacać składki ubezpieczeniowe, odliczą je w polskim zeznaniu podatkowym.

Od rozliczenia PIT za 2008 rok podatnicy mogą od swojego dochodu odliczyć kwoty składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Odliczenie składek zagranicznych nie dotyczy składek:

● których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska,

● odliczonych w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku w Polsce.

Również zagraniczne składki zdrowotne będzie można uwzględnić w krajowym rozliczeniu. Odliczyć od podatku można składki zdrowotne zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Pamiętaj
Odliczyć można składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone w innym państwie UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.