Podatnik, który w 2009 roku opłacał składki ubezpieczeniowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą, może uwzględnić je w rocznym PIT. Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszą dochód, a składki zdrowotne – podatek.

Czy ważny jest rodzaj zapłaconej składki

Podatnik w 2009 roku opłacał składki, ale nie pamięta, na jakie ubezpieczenie to były wpłaty. Czy to ważna informacja?
TAK Jeśli podatnik te składki chce uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnicy, którzy uzyskują dochody np. z tytułu umowy o pracę czy też z działalności gospodarczej, ponoszą w trakcie roku wydatki na składki ubezpieczeniowe. Wypełniając zeznanie PIT za 2009 rok, będą mogli te składki uwzględnić w odliczeniach podatkowych. W zależności od rodzaju opłacanej składki podatnik będzie mógł odliczyć ją albo od dochodu, albo od podatku.
Reklama
Odliczenie składek w rozliczeniu jest przywilejem podatnika, a nie obowiązkiem. Jeśli nie chce składek ująć w PIT, nie musi tego robić.
Podstawa prawna

Reklama
Art. 26, 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dochód pomniejszą składki społeczne

Podatniczka opłacała składki na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe. Czy takie ubezpieczenie można odliczyć od dochodu?
TAK Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.):
a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika od przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Zatem składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnik będzie mógł odliczyć od swojego dochodu. Warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie społeczne odliczane są od dochodu w pełnej wysokości, tj. w kwocie faktycznie wydanej w danym roku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uwzględnić polskie i zagraniczne składki ubezpieczeniowe w zeznaniu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy można odliczyć wydatki zagraniczne
- Czy ubezpieczenie zdrowotne obniży podatek
- Czy składka zapłacona w UE zmniejszy PIT