Składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne małżonka, który nie pracuje, powinny być odliczane we wspólnym PIT męża i żony.
Do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych mogą się zgłaszać m.in. osoby, które sprawują opiekę nad chorym członkiem rodziny i w związku z tym nie mogą podjąć pracy zarobkowej, powodującej obowiązek ubezpieczenia społecznego. Brak dochodów uniemożliwia odliczenie takiej składki od podstawy obliczenia podatku. Sejm rozpoczął pracę nad projektem nowelizacji ustawy o PIT złożonym przez Lewicę, który ma to zmienić. Dobrowolna składka miałaby być odliczana od dochodu małżonka we wspólnym zeznaniu podatkowym.
– Zmiana wprowadzi możliwość odliczania składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne jednego, niepracującego małżonka od dochodów drugiego małżonka – mówi Piotr Liss, doradca podatkowy, KZWS-RSM International.
W obecnym stanie prawnym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie w ZUS i nieuzyskująca dochodów nie może odliczyć składek na takie ubezpieczenie od opodatkowanego dochodu w roku ich poniesienia ani w latach następnych. W momencie wypłaty świadczeń finansowanych z tych składek osoba taka będzie musiała zapłacić podatek dochodowy.
– Oznacza to, że w praktyce występuje podwójne opodatkowanie tych samych pieniędzy, dlatego krok w kierunku zlikwidowania tej niesprawiedliwości podatkowej uznać należy za słuszny – stwierdza Piotr Liss.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji.