W praktyce oznacza to, że w odniesieniu do podatników wychowujących dzieci chore (niepełnosprawne), ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje preferencję także i tym podatnikom, których dorosłe dzieci otrzymują wymienione w ustawie o PIT świadczenia. W tym przypadku znaczenia nie ma ani wiek dziecka, ani wysokość uzyskiwanych przez nie dochodów.

W rozliczeniu za 2009 rok ulga prorodzinna naliczana jest za każdy miesiąc, w którym spełnione są warunki do skorzystania z niej. Miesięczna kwota odliczenia wynosi 92,67 zł. W związku z tym, ulgę tylko za część roku odliczą podatnicy, których pełnoletnie dzieci w trakcie roku przestały spełniać warunki do objęcia odliczeniem. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko przestało otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Na przykład, gdy świadczenie po raz ostatni zostało wypłacone w maju 2009 r., to ulga przysługuje za pięć miesięcy, tj. w wysokości 463,35 zł.

Pamiętaj

Ulgę prorodzinną można odliczać na pełnoletnie dzieci chore (niepełnosprawne), pod warunkiem że otrzymywały one dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.