Renta rodzinna nie jest wliczana do limitu dochodów dzieci objętych ulgą prorodzinną. Na prawo do odliczenia nie wpływa także dochód z renty socjalnej.
Renta rodzinna czy socjalna to dochód opodatkowany na ogólnych zasadach. Jeżeli taki dochód uzyskuje pełnoletnie dziecko, nie wpływa on na prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, bez względu na to, jak wysoka była renta.
Trzeba pamiętać, że odliczenie ulgi na dziecko, które ukończyło 18 lat i nadal się uczy jest możliwe, pod warunkiem że nie uzyskało ono w roku podatkowym dochodu powyżej określonego progu. W 2009 roku wynosi on 3089 zł i obejmuje dochody opodatkowane na ogólnych zasadach (według skali podatkowej) oraz dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT (m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Ustawodawca wyraźne wskazuje, że do kwoty limitu nie wlicza się renty rodzinnej.
Na prawo do odliczenia ulgi nie mają wpływu również dochody dorosłego dziecka z tytułu renty socjalnej. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT ulga prorodzinna obejmuje też dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały w roku podatkowym zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.