Od 1 stycznia 2010 r. można już składać deklaracje PIT za 2009 rok. Na ich złożenie podatnicy mają określone terminy. W 2010 roku część z tych terminów zostanie przesunięta ze względu na fakt, że ostatnie dni na dopełnienie danego obowiązku wypadają w dni wolne (sobotę lub niedzielę). Generalnie będzie więcej czasu na rozliczenie z fiskusem, choć będą też przypadki – jak przy oświadczeniu PIT-12 – gdzie czasu na złożenie dokumentu będzie mniej.

Pierwsza ważna data to 10 stycznia. Przed 10 stycznia 2010 r. podatnicy, którzy chcą dokonać rocznego rozliczenia (PIT-40) za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy, muszą złożyć temu płatnikowi oświadczenie na druku PIT-12. I tu ważna uwaga. W 2010 roku 10 stycznia wypada w niedzielę. W związku z tym oświadczenie PIT-12 należy złożyć 8 stycznia 2010 r. Gdy podatnik złoży taki dokument w poniedziałek 11 stycznia, straci prawo do rozliczenia za pośrednictwem płatnika i będzie musiał samodzielnie rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia 2010 r.

Druga data, którą warto zapamiętać, to środa 20 stycznia 2010 r. Do tego dnia podatnicy muszą wybrać formę opodatkowania na 2010 rok. Jeśli tego nie zrobią, będą opodatkowani na zasadach dotychczasowych lub stracą prawo do pewnych preferencji.

Przykładowo, jeśli podatnik od początku 2010 roku będzie uzyskiwał przychody z najmu i będzie chciał rozliczać je ryczałtem, ale zapomni wybrać tę formę opodatkowania do 20 stycznia 2010 r., będzie płacił podatek na zasadach ogólnych, tj. według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc.

Kolejny kluczowy termin to 31 stycznia. Jednak ze względu na fakt, że 31 stycznia w 2010 r. to niedziela, termin ten przesunie się na 1 lutego 2010 r. Do tego dnia należy złożyć PIT-28 – roczne rozliczenie podatników ryczałtu ewidencjonowanego oraz PIT-16A – deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.

Czwarta data w kalendarzu podatnika to ostatni dzień lutego. Do tego dnia płatnicy muszą wystawić i przekazać podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach. Ponadto do tego dnia wypełniają i przesyłają podatnikom i fiskusowi roczne obliczenie podatku za podatnika PIT-40. Jednak i w tym przypadku nastąpi przesunięcie terminu. Ostatnim dniem na wystawienie PIT-11 i PIT-40 będzie 1 marca 2010 r., bo 28 lutego w 2010 r. wypada w niedzielę.

Ostatnią datą, którą podatnik powinien zaznaczyć w kalendarzu, jest piątek 30 kwietnia 2010 r. Będzie to ostatni dzień na rozliczenie PIT za 2009 rok. Najpóźniej tego dnia trzeba złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty zeznanie roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).