Od stycznia do kwietnia 2010 r. trwa okres rozliczeń w podatku dochodowym. Niektóre terminy ustawowe do rozliczenia 2009 roku wypadają w dni wolne. Podatnicy i płatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie zeznań rocznych.
Od 1 stycznia 2010 r. można już składać deklaracje PIT za 2009 rok. Na ich złożenie podatnicy mają określone terminy. W 2010 roku część z tych terminów zostanie przesunięta ze względu na fakt, że ostatnie dni na dopełnienie danego obowiązku wypadają w dni wolne (sobotę lub niedzielę). Generalnie będzie więcej czasu na rozliczenie z fiskusem, choć będą też przypadki – jak przy oświadczeniu PIT-12 – gdzie czasu na złożenie dokumentu będzie mniej.
Pierwsza ważna data to 10 stycznia. Przed 10 stycznia 2010 r. podatnicy, którzy chcą dokonać rocznego rozliczenia (PIT-40) za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy, muszą złożyć temu płatnikowi oświadczenie na druku PIT-12. I tu ważna uwaga. W 2010 roku 10 stycznia wypada w niedzielę. W związku z tym oświadczenie PIT-12 należy złożyć 8 stycznia 2010 r. Gdy podatnik złoży taki dokument w poniedziałek 11 stycznia, straci prawo do rozliczenia za pośrednictwem płatnika i będzie musiał samodzielnie rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia 2010 r.
Druga data, którą warto zapamiętać, to środa 20 stycznia 2010 r. Do tego dnia podatnicy muszą wybrać formę opodatkowania na 2010 rok. Jeśli tego nie zrobią, będą opodatkowani na zasadach dotychczasowych lub stracą prawo do pewnych preferencji.
Przykładowo, jeśli podatnik od początku 2010 roku będzie uzyskiwał przychody z najmu i będzie chciał rozliczać je ryczałtem, ale zapomni wybrać tę formę opodatkowania do 20 stycznia 2010 r., będzie płacił podatek na zasadach ogólnych, tj. według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc.
Kolejny kluczowy termin to 31 stycznia. Jednak ze względu na fakt, że 31 stycznia w 2010 r. to niedziela, termin ten przesunie się na 1 lutego 2010 r. Do tego dnia należy złożyć PIT-28 – roczne rozliczenie podatników ryczałtu ewidencjonowanego oraz PIT-16A – deklaracja o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.
Czwarta data w kalendarzu podatnika to ostatni dzień lutego. Do tego dnia płatnicy muszą wystawić i przekazać podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach. Ponadto do tego dnia wypełniają i przesyłają podatnikom i fiskusowi roczne obliczenie podatku za podatnika PIT-40. Jednak i w tym przypadku nastąpi przesunięcie terminu. Ostatnim dniem na wystawienie PIT-11 i PIT-40 będzie 1 marca 2010 r., bo 28 lutego w 2010 r. wypada w niedzielę.
Ostatnią datą, którą podatnik powinien zaznaczyć w kalendarzu, jest piątek 30 kwietnia 2010 r. Będzie to ostatni dzień na rozliczenie PIT za 2009 rok. Najpóźniej tego dnia trzeba złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty zeznanie roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).OPINIA
Joanna Świerzyńska
starszy menedżer w Deloitte
Ustawa o PIT wprowadza wiele terminów, za dopełnienie których odpowiedzialny jest podatnik. Ich niedopełnienie oznacza utratę możliwości skorzystania z pewnych uprawnień oraz skutkuje konsekwencjami karnymi skarbowymi. Przykładowo, jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, chce od 2010 roku skorzystać z 19-proc. liniowej stawki, musi do 20 stycznia 2010 r. złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Niezachowanie tego terminu oznacza, że w 2010 roku podatnik z tej formy opodatkowania nie będzie mógł już skorzystać. Podobnie w przypadku podatników, którzy spełniają warunki do tego, aby płatnicy dokonali za nich rocznego obliczenia podatku. Oświadczenie w sprawie dokonania rocznego obliczenia podatku musi zostać złożone płatnikowi przed 10 stycznia 2010 r. na druku PIT-12. Niezachowanie tego terminu oznacza, że płatnik nie przygotuje rocznego obliczenia podatku za podatnika (PIT-40).
OPINIA
Grzegorz Grochowina
specjalista w Firmie Doradczej KPMG
Jeżeli roczne zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w ustawowym terminie, nie ma możliwości przywrócenia pierwotnego terminu. Podatnik może starać się tylko o przywrócenie terminów procesowych, czyli np. wniesienie zażalenia na wydane przez urząd skarbowy postanowienia. Nie można natomiast przywrócić terminu materialnego, czyli terminu złożenia zeznania podatkowego.
Podobne konsekwencje czekają na podatników, którzy nie złożą w ustawowym terminie wniosku o uprzywilejowane – łączne opodatkowanie. Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie PIT, a nie złożą go w terminie, czyli do 30 kwietnia, stracą prawo do preferencyjnego rozliczenia podatkowego.
Niemniej jednak, organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.
Joanna Świerzyńska, starszy menedżer w Deloitte / DGP
Terminarz PIT na 2010 rok / DGP