Podatnicy zatrudnieni na etacie, którzy jeszcze w tym roku poniosą np. wydatki na internet, w zeznaniu składanym do końca kwietnia 2011 r. odliczą je od dochodu.
Z kolei przedsiębiorcy, którzy będą ponosić wydatki związane z działalnością gospodarczą rozliczą je w kosztach uzyskania przychodów, a tym samym zmniejszą swoją podstawę opodatkowania.

Ulgi w PIT

Jednym ze sposobów na obniżenie zobowiązania podatkowego w PIT jest skorzystanie z ulg i odliczeń od dochodu i podatku przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Reklama
Joanna Świerzyńska, starszy menedżer w zespole PIT Deloitte, wyjaśnia, że w zakresie odliczeń od dochodu podatnik może skorzystać m.in. z ulgi internetowej (maksymalne odliczenie od dochodu wynosi 760 zł), ulgi rehabilitacyjnej, odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa (w sumie do wysokości 6 proc. dochodów), a także z odliczenia darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (odliczenie bez limitu).
– Warunkiem skorzystania z tych odliczeń jeszcze w rozliczeniu rocznym za 2010 rok jest poniesienie wydatków na wskazane cele do 31 grudnia 2010 r. oraz posiadanie dokumentów, które potwierdzają uprawnienie do skorzystania z odliczenia (np. faktur z tytułu użytkowania internetu) – podpowiada Joanna Świerzyńska.
Ekspert dodaje, że w zakresie odliczeń od podatku podatnik może skorzystać z ulgi na dziecko. Ulga przysługuje, jeśli dziecko urodzi się do końca 2010 r., z tym że w przypadku dzieci urodzonych w trakcie 2010 r. ulgę rozlicza się proporcjonalnie (odliczenie przysługuje za miesiące od urodzenia dziecka, a nie za cały rok).
– A zatem jeżeli planujemy któryś z wydatków, to zróbmy to teraz – radzi nasza rozmówczyni z Deloitte.

Wydatki w kosztach

W najlepszej sytuacji są podatnicy, którzy prowadzą działalność, gdyż ich możliwości zmniejszenia podatku do zapłaty są szersze niż podatników zatrudnionych na etatach. Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, wyjaśnia, że w przypadku podatników prowadzących działalność, warto pomyśleć o dodatkowych wydatkach, np. na zakup maszyn czy urządzeń. Zwykle w związku z zasadami płatności zaliczek wydatki takie realizuje się kompleksowo w listopadzie. Oczywiście jeszcze w grudniu można poczynić dodatkowe zakupy.
– Do wydatków, które zmniejszają podstawę opodatkowania, należeć będą także odliczenia wydatków na tzw. nowe technologie – mówi Katarzyna Bieńkowska.
Chodzi tu o wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług.