Płatnicy, czyli np. pracodawcy, mają jeszcze dwa tygodnie na wystawienie PIT-11. Najpóźniej 1 marca 2010 r. muszą te formularze wypełnić i wysłać do podatnika, np. pracownika, i właściwego dla niego urzędu skarbowego.

Czy jest więcej czasu na PIT-11

Podatnik będzie w tym roku po raz pierwszy wystawiał PIT-11 dla swoich pracowników. Czy to prawda, że termin na sporządzenie tych dokumentów ma do 1 marca 2010 r.?