Płatnicy, czyli np. pracodawcy, mają jeszcze dwa tygodnie na wystawienie PIT-11. Najpóźniej 1 marca 2010 r. muszą te formularze wypełnić i wysłać do podatnika, np. pracownika, i właściwego dla niego urzędu skarbowego.

Czy jest więcej czasu na PIT-11

Podatnik będzie w tym roku po raz pierwszy wystawiał PIT-11 dla swoich pracowników. Czy to prawda, że termin na sporządzenie tych dokumentów ma do 1 marca 2010 r.?
TAK
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT płatnicy muszą wystawić informacje PIT-11 do końca lutego roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Zatem za 2009 rok byłby to 28 lutego 2010 r. Jednak ostatni dzień lutego w tym roku wypada w niedzielę. W związku z tym następuje przesunięcie terminu na najbliższy dzień roboczym. Zatem ostatnim dniem na sporządzenie, tj. wypełnienie i przesłanie PIT-11 za 2009 rok, jest 1 marca 2010 r.

Czy w PIT-11 znajdą się dochody wolne od podatku

Podatnik otrzymał rentę, bo uległ poważnemu wypadkowi. Czy to odszkodowanie jego pracodawca umieści w PIT-11?

Czy PIT-11 można wystawić w ciągu roku

Podatnik stracił pracę 1 lutego 2009 r. Chciałby otrzymać od swojego byłego pracodawcy PIT-11. Czy istnieje taka możliwość?

Czy cudzoziemiec otrzyma PIT-11

Podatnik jest Anglikiem. Po zakończeniu kontraktu – w marcu 2010 r. – wyjeżdża z Polski. Czy może poprosić pracodawcę o wystawienie PIT-11?

Czy płatnik może poprawić informację

Podatniczka otrzymała już PIT-11 od pracodawcy. Jednak pomylił się on przy wpisywaniu adresu podatniczki i przy wysokości dochodu. Czy płatnik może skorygować tę informację?

Czy pracodawca uwzględnia koszty

Podatniczka dojeżdża do pracy. Czy pracodawca przy wystawianiu PIT-11 uwzględni właściwe koszty uzyskania przychodów?

Czy spółka przejmująca staje się płatnikiem

W 2009 roku nastąpiło przejęcie jednej spółki przez drugą, razem z pracownikami. Czy spółka przejmująca wystawi PIT-11 przejętym pracownikom?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie informacje zawiera PIT-11.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.