Podatnicy, którzy korzystają z ulgi odsetkowej, muszą raz w roku uzyskać od banku zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek.
Ulga odsetkowa pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Obecnie ulgi już nie ma, ale prawo do odliczenia posiadają nadal podatnicy, którzy kredyt (pożyczkę) zaciągnęli w latach 2002–2006.
Podatnicy kontynuujący odliczanie odsetek muszą pamiętać o spełnieniu wielu warunków, aby z ulgi skorzystać. Jednym z nich jest uzyskanie zaświadczenia z banku. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik ma prawo do odliczenia odsetek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym. W tym celu musi uzyskać zaświadczenie wystawione przez bank lub SKOK. Z zaświadczenia powinna wynikać kwota zapłaconych odsetek, termin dokonania ich spłat oraz imię i nazwisko osoby spłacającej kredyt. Niektóre banki same wystawiają zaświadczenia. Jeśli nie, o jego wystawienie powinien poprosić sam podatnik.
Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, zwraca uwagę na sytuację małżonków, którzy korzystają z ulgi i dokonują wspólnego rozliczenia PIT.
– O ile w każdej innej sytuacji potrzebne by były takim osobom dwa zaświadczenia – nawet przy jednym wspólnym kredycie – to małżonkowie rozliczający się wspólnie składają przecież jedną deklarację podatkową, do której wystarczy jeden komplet dokumentów źródłowych – wyjaśnia ekspert.
Liczy się bowiem udokumentowanie ulgi wykazanej we wspólnej deklaracji. Zdaniem Mirosława Siwińskiego dodatkowym argumentem przemawiającym za taką interpretacją jest fakt, że w tej deklaracji zliczane są wszystkie istotne elementy opodatkowania. Małżonkowie traktowani są jak jeden podatnik. Ulga zatem też przyznawana jest raz i nie ma podstaw do żądania dwóch kompletów dokumentów.
Ważne
Małżonkom przysługuje jeden, łączny limit ulgi odsetkowej