Podatnicy, którzy w latach 2002–2006 zaciągnęli kredyt lub pożyczkę mieszkaniową, mogą nadal korzystać z ulgi odsetkowej.

Podatnik może odliczyć od dochodu odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Limit ten na 2009 rok wynosi 243 460 zł.

Odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, związanej z:

● budową budynku mieszkalnego,

● wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,

● zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

● nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Pamiętaj
Osoby, które będą w rozliczeniu za 2009 rok po raz pierwszy korzystać z ulgi odsetkowej, muszą dołączyć do zeznania rocznego formularz PIT-2K.