Osoby, które zawarły związek małżeński w 2009 roku, a przed ślubem obie korzystały z ulgi odsetkowej, muszą ograniczyć odliczenie w PIT do jednego limitu.
Ulga odsetkowa jest ograniczona limitem. W przypadku małżeństw obowiązuje jeden łączny limit. Przy czym nie dotyczy to tylko tych małżonków, którzy korzystają z preferencyjnej formy rozliczenia, ale wszystkich małżeństw. Ustawowe wprowadzenie łącznego limitu małżeńskiego ma poważne konsekwencje dla osób, które rozliczanie ulgi rozpoczęły jeszcze przed ślubem. Jeżeli małżonkowie przed ślubem nabyli prawo do ulgi, to każdy z nich mógł korzystać z odrębnego odliczenia. Po ślubie ta sytuacja się zmienia i muszą swoich odliczeń dokonywać już w ramach jednego limitu. W praktyce pojawił się dodatkowy problem, tzn. jak rozliczyć ulgę za rok, w którym małżonkowie wzięli ślub.
Stanowisko Ministerstwa Finansów jest niekorzystne dla świeżo upieczonych małżonków. W jego ocenie wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik zawarł związek małżeński, podlegają łącznemu rozliczeniu w ramach jednego, wspólnego limitu odliczeń dla małżonków. Nowożeńcy nie mogą dokonać odliczeń z ustalaniem proporcji. I choć w orzecznictwie sądowym pojawiają się wyroki pozwalające na ustalenie proporcji, podatnicy muszą liczyć się z tym, że jeśli skorzystają z takiej metody rozliczenia ulgi odsetkowej za rok zawarcia małżeństwa, fiskus zakwestionuje zeznanie roczne. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dokonanie rozliczenia zgodnie z zaleceniami MF, a następnie dokonanie korekty PIT. Taki zabieg nie naraża podatnika na karne odsetki, a jednocześnie otwiera drogę do kwestionowania niekorzystnej interpretacji przed sądem administracyjnym.
Przypomnijmy, ulga odsetkowa pozwala na odliczanie od dochodu wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na spłatę odsetek od kredytów lub pożyczek mieszkaniowych.
243 460 zł wynosił limit ulgi odsetkowej na 2009 rok