Izba Skarbowa w Bydgoszczy wydała dwie interpretacje dotyczące odliczania VAT. Jedna dotyczy paliwa do samochodów firmowych. Druga – rat leasingowych. Przy paliwie izba zabroniła odliczenia w ogóle. Przy ratach leasingowych pozwoliła na odliczenie w ograniczonym zakresie.

Zdaniem ekspertów Ministerstwo Finansów potwierdza, że pełne prawo do odliczenia przy nabyciu samochodów oraz paliwa do nich przysługuje tylko dla aut z tzw. kratką. To stanowisko korzystne jedynie dla organów podatkowych.

Specjaliści wskazują, że istnieją argumenty za tym, aby uznać, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora (C-414/07) daje podatnikom możliwość odliczania VAT od nabycia (w tym leasingu) samochodów oraz paliwa do nich bez ograniczeń.

Zakup paliwa

W jednej z interpretacji podatnik planuje rozpocząć użytkowanie samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego. Dopuszczalna masa całkowita samochodu to 2630 kg, liczba miejsc siedzących to pięć. Samochód będzie wykorzystywany na cele działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. W trakcie użytkowania samochodu podatnik będzie kupował paliwo do niego.

Według podatnika na podstawie art. 17 ust. 2 VI Dyrektywy posiada on pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa – niezależnie od typu tego samochodu, jego rozmiarów, ładowności lub tonażu. Jedynym warunkiem uprawniającym do odliczenia VAT zawartego w zakupach paliwa jest wykorzystywanie samochodu, z którym związane są zakupy do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Izba skarbowa była innego zdania (interpretacja z 13 listopada 2009 r. nr ITPP1/443-814b/09/BS).

Zakaz z ustawy

Według bydgoskiej izby podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu paliw służących do napędu samochodów osobowych. Obowiązujące przed 1 maja 2004 r. regulacje, jak również przepisy obowiązujące od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zawierają ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliw do napędu samochodów osobowych (według organu podatkowego zarówno przed 1 maja 2004 r., jak i po tym dniu podatnicy nie mieli i nadal nie mają prawa do odliczenia).

Leasing samochodów

W interpretacji o leasingu ten sam podatnik otrzyma od leasingodawcy faktury dokumentujące poszczególne raty leasingowe i inne płatności, jak opłata wstępna, zawierające podatek od towarów i usług.

Według podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia całości VAT zawartego w otrzymywanych fakturach dotyczących wszystkich rat leasingu i innych płatności wynikających z umowy leasingu.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy (interpretacja z 13 listopada 2009 r. nr ITPP1/443-814a/09/BS) nie podzieliła opinii podatnika. Jej zdaniem, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe oraz innych płatności, jak opłata wstępna. Obowiązujące przed 1 maja 2004 r. regulacje, jak również przepisy obowiązujące od daty przystąpienia Polski do Unii, zawierają ograniczenie prawa do odliczenia pełnego VAT związanego z leasingiem lub najmem samochodów osobowych (przed 1 maja 2004 r. podatnicy nie mieli w ogóle prawa do odliczenia, a po dniu akcesji w zakresie limitów – obecnie odliczyć można 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. zł).