Na wniosek Polski Unia Europejska zaakceptowała możliwość zastosowania szczególnego środka w prze- pisach ustawy o VAT, ograniczającego odliczanie podatku do 60 proc. kwoty podatku na fakturze zakupu samochodu, nie więcej niż 6 tys. zł. Decyzja w tej sprawie została wydana 27 września (Dz.Urz. UE z 2010 r. L 256/24).

Zgodnie z decyzją ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów silnikowych, innych niż pojazdy osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, a także z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu pojazdów silnikowych innych niż pojazdy osobowe.

Obecnie polscy podatnicy VAT mają prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie, tj. pojazdów samochodowych innych niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, oraz paliwa do takich samochodów (tzw. samochody z kratką). To skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora (sprawa C-414/07).

Po tym wyroku Polska wystąpiła 16 listopada 2009 r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przywrócenie ograniczeń w odliczaniu VAT, które ma na celu zapobieżenie zbyt wysokim odliczeniom VAT, w okresie trudnej sytuacji budżetowej, w szczególności w przypadku wykorzystywanych samochodów zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i do celów prywatnych.

Dzięki decyzji, korzystnej dla fiskusa, będzie mogła zostać wprowadzona nowelizacja ustawy o VAT, na podstawie której zostanie wprowadzone ograniczenie w odliczeniu VAT od zakupów. Zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy o VAT ograniczenia w odliczeniu VAT od zakupu aut miałyby obowiązywać od 2011 do końca 2012 roku. Decyzja Rady UE wygasa natomiast dopiero z końcem grudnia 2013 roku.