Czy rozliczenie przez płatnika się opłaca

Podatniczka ma trójkę dzieci i korzysta z ulgi prorodzinnej. W rozliczeniu za 2009 rok chciałaby złożyć PIT za pośrednictwem swojego pracodawcy. Czy będzie to dla niej opłacalne?

NIE W rozliczeniu PIT za 2009 rok płatnik nie będzie już w rocznym obliczeniu podatku uwzględniał ulgi na dzieci. Zresztą płatnik w PIT-40 nie uwzględni żadnych innych ulg.

Warto tu wyjaśniać, że roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40 sporządzają płatnicy. Warunkiem koniecznym do rocznego rozliczenia przez płatnika jest złożenie mu przed 10 stycznia następnego roku podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie, oświadczenia na druku PIT-12. W rozliczeniu za 2009 rok PIT-12 trzeba będzie więc złożyć przed 10 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy PIT-12 trzeba złożyć w terminie

Czy płatnik ma termin na wystawienie PIT-40

Czy za PIT-40 odpowiada podatnik

Czy pracodawca uwzględni koszty

Czy różnicę w podatku rozliczy pracodawca

Czy płatnik przekaże 1 proc. podatku

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z rozliczenia za pośrednictwem płatnika.