Podatnik, który w 2009 roku osiągał dochody z pracy, będzie musiał wykazać je w rocznym zeznaniu PIT-37, składanym do 30 kwietnia 2010 r. Od takich dochodów będzie można odliczyć ulgi podatkowe.

Czy przepisy określają stosunek pracy

Podatnik w 2009 roku pracował przez pięć miesięcy. Nie jest jednak pewien, czy była to umowa o pracę. Czy przepisy podatkowe definiują, kiedy podatnik osiąga dochody z pracy?
TAK Przepisy ustawy o PIT przewidują, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie, wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dochody uzyskane w 2009 roku ze stosunku pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy wartość świadczeń w naturze podlega PIT
- Czy wiadomo, jak wyliczyć wartość świadczeń
- Czy od dochodów z pracy można odliczyć ulgi
- Czy pracownikom przysługują koszty
- Czy są różne sposoby na złożenie PIT