Podatnik, który zarobił choćby złotówkę w roku podatkowym, będzie musiał wykazać ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje karne skarbowe.
Osiągnięcie przez podatnika w roku podatkowym jakichkolwiek dochodów zobowiązuje go do ich rozliczenia przed organem podatkowym. Od źródła pochodzenia zarobionych pieniędzy będzie zależał rodzaj formularza, jaki trzeba będzie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Warto więc przygotowania do rocznego rozliczenia podatkowego rozpocząć od zakwalifikowania uzyskanych w roku podatkowym dochodów do odpowiedniego źródła.
Co więcej, czasem złożenie jednego zeznania nie będzie wystarczające. Jeśli bowiem podatnik w roku podatkowym osiągnął np. dochody z prowadzonej firmy opodatkowanej liniowym PIT i zarobił na sprzedaży papierów wartościowych, do urzędu skarbowego będzie musiał złożyć dwie deklaracje: PIT-36L i PIT-38.
Przykład 1
Reklama
Zeznanie zerowe
W 2009 roku podatnik zarobił w czasie wakacji 2 tys. zł. To jego jedyny zarobek. Czy w związku z tym będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2010 r.?
Jeśli okaże się, że roczne dochody podatnika nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, która w 2009 roku wynosi 3091 zł, podatnik będzie musiał złożyć roczne zeznanie podatkowe. Oczywiście podatek w takim zeznaniu wyniesie 0 zł, a odprowadzone od takiego dochodu zaliczki na PIT zostaną podatnikowi zwrócone, jako nadpłata podatku.

Źródła przychodów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; działalność wykonywana osobiście; pozarolnicza działalność gospodarcza; działy specjalne produkcji rolnej; nieruchomości lub ich części; najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; kapitały pieniężne i prawa majątkowe; zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami; inne źródła.
Przychody uzyskane z każdego z tych źródeł podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Warto o tym pamiętać, bo gdy urząd skarbowy wykaże, że podatnik zataił uzyskane w roku podatkowym przychody, będzie mógł nałożyć na podatnika 75-proc. podatek oraz sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dochody trzeba wykazać w rocznym PIT.