Podatnik, który popełni błąd, może się przekonać o tym tuż po wysłaniu elektronicznego zeznania. Jeśli otrzyma komunikat o statusie 414, czyli negatywną weryfikację, to znaczy, że popełnił błąd w danych identyfikacyjnych.
Przyczyn błędu w danych identyfikacyjnych może być wiele. Najczęściej chodzi o to, że podatnik wprowadza niewłaściwe dane lub dane, których format nie jest właściwy. Ministerstwo Finansów na stronie e-deklaracji wyjaśniało, jakie mogą być przyczyny błędów.
Jak wyjaśniło MF, może się zdarzyć sytuacja, że urząd skarbowy, do którego podatnik wysyłał zeznanie, nie posiada jego danych identyfikacyjnych lub są one nieaktualne. Dzieje się tak, gdy podatnik w ciągu roku zmienił właściwość miejscową dla składania zeznania (zmiana miejsca zamieszkania) lub zmienił dane identyfikacyjne i nie złożył formularza aktualizującego NIP-3. Urząd może nie mieć danych podatnika również z powodu wybrania na formularzu interaktywnym niewłaściwego urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie.
Komunikat o błędzie może również się pojawić w sytuacji, gdy podatnik wpisał błędne dane identyfikacyjne, które są następnie automatycznie przenoszone do danych autoryzujących (chodzi o pięć z sześciu cech osobowych). Podatnik powinien więc sprawdzić, czy: wpisał prawidłowy NIP podatnika, a nie np. NIP pracodawcy lub NIP współmałżonka; czy prawidłowo wpisał nazwisko (błąd może polegać np. na wpisaniu Jen Kowalski zamiast Jan Kowalski); czy wpisał prawidłowo imię (sprawdź, czy nie ma literówek), datę urodzenia, numer PESEL. Błąd pojawi się np., gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym/aktualizacyjnym do urzędu skarbowego będzie wpisany numer PESEL, a na zeznaniu nie zostanie podany.
Najwięcej problemów podatnicy mogą mieć jednak z ostatnią daną autoryzującą, czyli z przychodem z zeznania za poprzedni rok. Błędem będzie np. wpisanie 180.00 lub 180.10 zamiast 180.12 (kwota zaokrąglona) lub podatnie sumy przychodów podatnika i małżonka (powinna być tylko kwota przychodu podatnika), 1250,01 zamiast 1250.01 (podatnik wpisał przecinek zamiast kropki).
W przypadku gdy mimo sprawdzenia całego formularza i eliminacji błędów nadal pojawia się komunikat o statusie 414, Ministerstwo Finansów radzi, aby się skontaktować z właściwym urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia niezgodności.