Każdy, kto popełnił błąd w deklaracji podatkowej złożonej do urzędu skarbowego, może go naprawić. Wystarczy poprawnie wypełnić zeznanie i jeszcze raz złożyć je w urzędzie.
Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą korygować błędy w złożonych deklaracjach podatkowych lub dopłacić zaległy podatek. Poprawione zeznanie można złożyć np. w przypadku popełnienia błędów formalnych czy rachunkowych. Również gdy podatnik zapomniał uwzględnić jakieś dane w deklaracji, może jeszcze raz wypełnić zeznanie i wysłać je do urzędu skarbowego. Trzeba wiedzieć, że nawet drobną pomyłkę, np. brak podpisu, trzeba uzupełnić poprzez złożenie korekty.
Skorygowanie zeznania podatkowego polega na ponownym jego wypełnieniu, tylko już poprawnym. Przy ponownym wypełnieniu deklaracji podatnik zaznacza, że jest to korekta. Składając poprawioną deklarację, trzeba dołączyć do niej pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Będą jednak sytuacje, w których złożenie korekty nie będzie możliwe.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poprawić błędy w rocznym PIT.